Privacy & Disclaimer

Privacybeleid Gebr. de Boer installatietechniek

Gebr. de Boer installatietechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gebr. de Boer Installatietechniek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gebr. de Boer installatietechniek verstrekt. Gebr. de Boer installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen/of om onze diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Gebr. de Boer installatietechniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gebr. de Boer installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beƫindigd. Aan ons verstuurde e-mails zullen worden gearchiveerd en voor onbepaalde tijd worden bewaard. Informatie van onze medewerkers zullen voor onbepaalde tijd in een database worden opgenomen.

Worden uw gegevens gedeeld?

Gebr. de Boer installatietechniek verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gebr. de Boer installatietechniek. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Gebr. de Boer installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Installatiebedrijf Gebr. de Boer
Marsdiep 11, 8321 MC URK
Telefoonnummer: 0527-684111
Mail: info@deboerinstallatie.nl

 

Disclaimer voor www.deboerinstallatie.nl

Gebroeders de Boer Installatietechniek (Kamer van Koophandel: 39038003), hierna te noemen Gebr. de Boer en Visscher Design (Kamer van Koophandel: 57041369), verlenen u hierbij toegang tot www.deboerinstallatie.nl en publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Gebr. de Boer en Visscher Design behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.deboerinstallatie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Gebroeders de Boer Installatietechniek.

Beperkte aansprakelijkheid

Gebr. de Boer spant zich in om de inhoud van www.deboerinstallatie.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.deboerinstallatie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gebr. de Boer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.deboerinstallatie.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.deboerinstallatie.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gebr. de Boer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gebr. de Boer en Visscher Design.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebr. de Boer en Visscher Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.